252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Arek Gruszczyński

Arek Gruszczyński

Członek zespołu Fundacji Nowej Kultury Bęc Zmiana. Studiował w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytucie Teologii Kultury na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wcześniej związany z Krytyką Polityczną. Pisze najczęściej o kulturze, przeprowadza wywiady, produkuje spektakle w ramach projektu „Wykłady performatywne”, w Komunie Warszawa prowadzi spotkania z artystami biorącymi udział w projekcie Remix. Publikował w „Notesie.na.6.tygodni”, „Gazecie Stołecznej”, „Krytyce Politycznej”, „Res Publice Nowej”, „Dwutygodniku”, „Znaku”, „Przekroju”, „Innej Stronie”.