252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Antoni Radziwiłł

Antoni Radziwiłł: Absolwent Wydziału Orientlaistycznego UW oraz Beijing Foreign Studies University. Stydendysta Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW (Egipt) oraz BUWiM (Faculty of Vietnamese Studies and Language, Hanoi, Wietnam). Zdobyte wcześniej doświadczenie, w Ambasadzie RP w Pekinie, wykorzystuje w Chinach, od kilku lat pracując w chińskiej firmie zajmującej się inwestycjami zagranicznymi. Jego zainteresowania związane są z chińską ekonomią, Azją oraz krajami rozwijającymi się. Mówi biegle w języku chińskim.