252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Antonina Stasińska

Antonina Stasińska

Antropolożka, absolwentka studiów licencjackich i magisterskich w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Warszawskim. Do pracy licencjackiej prowadziła badania z nurtu antropologii miasta nad percepcją rewitalizacji Placu Szembeka na Warszawskim Grochowie - politycznymi aspektami estetyki przestrzeni miejskiej. W badaniach magisterskich zajmowała się tematami z zakresu antropologii migracji i emocji prowadząc badania nad strategiami i praktykami transnarodowych związków na odległość. Studia II stopnia ukończyła z wyróżnieniem. Bliskie są jej założenia antropologii refleksyjnej-feministycznej, etnografia wielostanowiskowa i metody autoetnograficzne. Obszar zainteresowań: antropologia emocji, ciała, jedzenia, migracji, mobilności, miasta, gender