241
dwutygodnik internetowy
najlepsze teksty roku 13.01.2019
magazyn papierowy


Antonina Stasińska

Antonina Stasińska

Studiowała Etnologię i Antropologię Kulturową na UW. Obecnie bada strategie i praktyki transnarodowych związków na odległość. Obszar zainteresowań: antropologia emocji, mobilności, miasta, gender. Jej życiową pasją jest jeździectwo.