252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Anna Wilczyńska

Anna Wilczyńska

Arabistka, dziennikarka HolisticNews, autorka bloga Islamista. Zajmuje się edukacją na temat islamu i kultury arabskiej oraz pomocą integracyjną dla cudzoziemców w Polsce.