239
dwutygodnik internetowy
3.12.2018
magazyn papierowy


Anna Kruszyńska

Anna Kruszyńska

Doktorantka na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. W swoich badaniach zajmuje się przede wszystkim historią kobiet w starożytnej Grecji. Poza historią zafascynowana również muzyką i baletem.