243
dwutygodnik internetowy
04.02.2019
magazyn papierowy


Anna Kruszyńska

Anna Kruszyńska

Doktorantka na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. W swoich badaniach zajmuje się przede wszystkim historią kobiet w starożytnej Grecji. Poza historią zafascynowana również muzyką i baletem.