252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Anna Jaworska-Guidotti

Anna Jaworska-Guidotti

Bohemistka i polonistka, praktykantka italianistyki i książkowy opowiadacz radiowy. Dużo czyta, trochę pisze, głównie maluje. Marzy o tym, by produkować słodycze neapolitańskie.