239
dwutygodnik internetowy
3.12.2018
magazyn papierowy


Anna Dobrowolska

Anna Dobrowolska

Doktorantka na Wydziale Historii Uniwersytetu Oksfordzkiego. Studiowała historię i socjologię w Kolegium MISH UW. Laureatka Diamentowego Grantu na badania nad seksualnością w powojennej Polsce.