252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Anna Dobrowolska

Anna Dobrowolska

Doktorantka na Wydziale Historii Uniwersytetu Oksfordzkiego, pisze pracę poświęconą historii seksualności w PRL w kontekście globalnej „rewolucji seksualnej”. Studiowała historię i socjologię w Kolegium MISH UW. Członkini redakcji Magazynu „Kontakt”.