235
dwutygodnik internetowy
8.10.2018
magazyn papierowy


Anna Dobrowolska

Anna Dobrowolska

Studiuje historię i socjologię w Kolegium MISH UW. Laureatka Diamentowego Grantu na badania nad seksualnością w powojennej Polsce.