203
dwutygodnik internetowy
magazyn papierowy


Anna Dobrowolska

Anna Dobrowolska

Studiuje historię i socjologię w Kolegium MISH UW. W Centrum Edukacji Obywatelskiej koordynuje program "Solidarna Szkoła".