251
dwutygodnik internetowy
27.06.2019
magazyn papierowy


Anna Dobrowolska

Anna Dobrowolska

Doktorantka na Wydziale Historii Uniwersytetu Oksfordzkiego. Studiowała historię i socjologię w Kolegium MISH UW. Laureatka Diamentowego Grantu na badania nad seksualnością w powojennej Polsce.