192
dwutygodnik internetowy
13.02.2017
magazyn papierowy


Anna Dobrowolska

Anna Dobrowolska

Studiuje historię w Kolegium MISH UW. W Centrum Edukacji Obywatelskiej koordynuje program "Solidarna Szkoła".