226
dwutygodnik internetowy
04.06.2018
magazyn papierowy


Anna Dobrowolska

Anna Dobrowolska

Studiuje historię i socjologię w Kolegium MISH UW. Laureatka Diamentowego Grantu na badania nad seksualnością w powojennej Polsce.