239
dwutygodnik internetowy
3.12.2018
magazyn papierowy


Andrzej Skalimowski

Andrzej Skalimowski

Jest absolwentem Instytutu Historycznego UW, doktorantem w Instytucie Historii PAN. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje wokół dziejów powojennej odbudowy i przebudowy Warszawy, szczególnie zaś projektujących wówczas architektów. Biograf Józefa Sigalina, naczelnego architekta Warszawy i autor wydanej drukiem monografii warszawskiego Domu Partii.