252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Andrzej Paszewski

Andrzej Paszewski

Jest biologiem-genetykiem. Od roku 1961 pracuje w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN, gdzie zasiada w Radzie Naukowej. Od roku 1958 członek KIK-u – był kierownikiem Sekcji Młodzieżowej (później przemianowanej na Sekcję Kultury) i wielokrotnie członkiem Zarządu. Autor licznych publikacji, dotyczących problemów bioetyki, relacji wiary i nauki oraz zrównoważonego rozwoju, zamieszczanych głównie w „Więzi” i „Znaku”.