252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Ks. Andrzej Draguła

Ks. Andrzej Draguła

Jest księdzem diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, doktorem habilitowanym teologii, profesorem Uniwersytetu Szczecińskiego. Publicysta, członek Rady Naukowej Laboratorium WIĘZI, wicedyrektor Instytutu Filozoficzno-Teologicznego im. Edyty Stein. Współorganizuje "Przystanek Jezus". Jest autorem książek o tematyce teologicznej, między innymi: "Ocalić Boga. Szkice z teologii sekularyzacji" i "Copyright na Jezusa. Język, znak, rytuał między wiarą i niewiarą".