252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Andrzej Wielowieyski

Andrzej Wielowieyski

Jest katolickim działaczem i politykiem. W czasach PRL – opozycjonista, współpracownik „Więzi” i wieloletni sekretarz warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej. Brał udział w obradach Okrągłego Stołu. Po roku 1989 uczestniczył w kształtowaniu polskiej i europejskiej sceny politycznej jako poseł na Sejm, senator i poseł do Parlamentu Europejskiego. Należy do krajowych władz Partii Demokratycznej. Kawaler Orderu Orła Białego.