237
dwutygodnik internetowy
5.11.2018
magazyn papierowy


Alicja Szulczyk

Alicja Szulczyk

Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej, obecnie studiuje Kulturoznawstwo na SWPS, gdzie pisze pracę magisterską poświęconą Osiedlu Prototypów.