252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Alicja Szulczyk

Alicja Szulczyk

Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej, obecnie studiuje Kulturoznawstwo na SWPS, gdzie pisze pracę magisterską poświęconą Osiedlu Prototypów.