241
dwutygodnik internetowy
najlepsze teksty roku 13.01.2019
magazyn papierowy


Aleksandra Domaradzka

Studentka etnologii i antropologii w ramach Kolegium MISH UW, w wolnym czasie gra na gitalele i akordeonie.