205
dwutygodnik internetowy
14.08.2017
magazyn papierowy


Aleksandra Domaradzka

Studentka etnologii i antropologii w ramach Kolegium MISH UW, w wolnym czasie gra na gitalele i akordeonie.