246
dwutygodnik internetowy
magazyn papierowy


Agnieszka Zarzyńska

Agnieszka Zarzyńska

Antropolożka, edukatorka ekonomiczna i pracownicza, koordynatorka projektu Rynek Pracy: Instrukcja Obsługi.