237
dwutygodnik internetowy
5.11.2018
magazyn papierowy


Agnieszka Wiśniewska

Redakcja

Jest ilustratorką Kontaktu, absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych.

Nie mamy takich artykułów