239
dwutygodnik internetowy
3.12.2018
magazyn papierowy


Agnieszka Myszkowska

Studiuje historię sztuki i italianistykę w ramach Kolegium MISH. Współpracuje przy realizacji wystawy w pawilonie polskim na 15. Międzynarodowym Biennale Architektury w Wenecji. Interesuje się sztuką, muzealnictwem, podróżami i językami obcymi.