252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Agnieszka Myszkowska

Studiuje historię sztuki i italianistykę w ramach Kolegium MISH. Współpracuje przy realizacji wystawy w pawilonie polskim na 15. Międzynarodowym Biennale Architektury w Wenecji. Interesuje się sztuką, muzealnictwem, podróżami i językami obcymi.