252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Agata Abramowicz

Agata Abramowicz

Zastępczyni dyrektora Muzeum Miasta Gdyni, historyczka i historyczka sztuki. Kuratorka wystaw, między innymi wystawy głównej Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i wystawy stałej „Gdynia – dzieło otwarte”.