252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


Adriana Porowska

Adriana Porowska

Z zawodu pracownik socjalny, obecnie pełni funkcję Dyrektora Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej, jest koordynatorem merytorycznym w Pensjonacie Socjalnym Św. Łazarza dla 80 bezdomnych mężczyzn, zajmuje się mieszkaniami treningowymi dla 35 osób oraz odpowiada za pracę streetworkerów. Przewodnicząca Warszawskiej Rady Opiekuńczej. Jest członkiem Rady Społecznej RPO powołanej przez profesor Irenę Lipowicz. Adam Bodnar, obecny Rzecznik Praw Obywatelskich, powołał ją w skład Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności oraz powierzył jej funkcję współprzewodniczącej tej komisji.