241
dwutygodnik internetowy
najlepsze teksty roku 13.01.2019
magazyn papierowy


Adam Ostolski

Adam Ostolski

Jest socjologiem i publicystą, członkiem „Krytyki Politycznej”. Wykłada na Uniwersytecie Warszawskim.