250
dwutygodnik internetowy
21.05.2019
magazyn papierowy


Adam Leszkiewicz

Adam Leszkiewicz

Urodzony w 1988 w Opolu. Pisze, redaguje, muzykuje. Autor książki poetyckiej „Fantomowa głowa” (Klub Jagielloński, 2016)