1918. Polska ludowa?

Rozmawiając o odzyskaniu niepodległości, zupełnie zapominamy, że pierwszy rząd II Rzeczypospolitej ogłosił i zaczął realizować niezwykle progresywny program społeczny. Pomimo gospodarczego krachu bardziej dbał o robotników i bezrobotnych niż o przedsiębiorców. Być może półtora roku później właśnie to uratowało Polskę przed bolszewicką agresją?